Zespół Fizyki Budowli

ul. Katowicka 48
45-061 Opole
Tel: +48 77 449 8554
e-mail: kfm@po.opole.pl
http://www.kfm.po.opole.pl

  Kierownik Katedry

  Pracownicy

  Kierownik zespołu "Fizyka Budowli"

  Osoby współpracujące z Katedrą  Do obszaru działania Zespołu Mechaniki Materiałów należy realizacja prac naukowych w zakresie:
  • przepływów ciepła i masy w porowatych materiałach budowlanych
  • właściwości cieplno-wilgotnościowych porowatych materiałów budowlanych
  • przepływu roztworów soli w porowatych materiałach budowlanych
  • termodyfuzji w ośrodkach wieloskładnikowych i wielofazowych
  • przepływów ciepła i masy w materiałach porowatych przy wykorzystaniu teorii gradientowej