Katedra Fizyki Materiałów

Laboratorium Fizyki MateriałówKierownik Laboratorium Fizyki Materiałów

AdiunktZakres prowadzonych badań
W Laboratorium Fizyki Materiałów podejmowane są różnorodne badania materiałów budowlanych w dwóch podstawowych kierunkach:

 • zagadnień związanych z badaniem cech mechanicznych;
 • szeroko rozumianych zagadnień cieplno-wilgotnościowych.
Badania cech mechanicznych
Prowadzimy badania:

 • wytrzymałości na ściskanie w zakresie obciążeń do 3000kN;
 • wytrzymałości na zginanie i ściskanie w zakresie obciążeń do 20kN;
 • Modułu Younga;
 • parametrów określających cechy materiałów kruchych;
 • prędkości rozchodzenia się fal ultradźwiękowych z wykorzystaniem sond ultradźwiękowych o częstotliwościach 54kHz, 250kHz i 500kHz.
Badania cieplno-wilgotnościowe
Prowadzimy badania:

 • współczynnika dyfuzji pary wodnej w gipsie, betonie, drewnie, zaprawach, ceramice budowlanej;
 • izoterm sorpcji w typowych materiałach budowlanych;
 • nasiąkliwości materiałów budowlanych;
 • wartości strumienia ciepła.
Wyposażenie
Ważniejsze urządzenia będące na wyposażeniu Laboratorium Fizyki Materiałów to:

 • stanowisko do badań wytrzymałościowych Toninorm do badania wytrzymałości na ściskanie i zginanie, modułu Younga i granicy plastyczności;
 • komora klimatyczna FEUTRON do symulacji wpływu środowiska na materiały,
 • kamery termowizyjne VigoCam v50 i Testo 885 służące do wykrywania mostków cieplnych i oceny strat ciepła przez przegrody budowlane;
 • rejestrator cyfrowy ALMEMO wraz z sondami wilgotnościowymi;
 • komory badań cieplnych KBC 125;
 • miernik wilgotności MTA-10B do pomiaru wilgotności względnej betonowych ścian;
 • rejestratory temperatury i wilgotności KFAP;
 • miernik przepływu ciepła HFM - 3 do pomiaru strumienia ciepła w trakcie diagnostyki izolacyjności cieplnej ścian;
 • pirometr Raynger do bezkontaktowego pomiaru temperatury powierzchni znajdujących się w odległości do 30 m;
 • termohigrometry RH -77 i ITE do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza;
 • wagi precyzyjne Mettler-Toledo PM-1200 i Radwag WPS 720C.