Katedra Fizyki Materiałów

ul. Katowicka 48
45-061 Opole
Tel: +48 77 449 8554
e-mail: kfm@po.opole.pl
http://www.kfm.po.opole.pl

  Kierownik Katedry

  Pracownicy

  Kierownik zespołu "Mechanika Materiałów"

  Kierownik zespołu "Fizyka Budowli"

  Osoby współpracujące z Katedrą

  Doktoranci

  Sekretariat Katedry

  Katedra Fizyki Materiałów - Skład osobowy
  Autor zdjęcia: Ludwik Bednarz
  Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
  • wytrzymałość materiałów
  • teoria sprężystości i plastyczności
  • fizyka budowli
  • mechanika betonu
  • podstawy termomechaniki
  • przedmioty obieralne:
   • budownictwo drewniane;
   • podstawy diagnostyki cieplnej budynków;
   • komputerowe wspomaganie projektowania w zakresie fizyki budowli;
   • projektowanie budynków o obniżonym zapotrzebowaniu na energię;
  • mechanika budowli
  • konstrukcje budowalne

  Udział w pracach organizacji naukowych i naukowo-technicznych:
  • Geselschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik (GAMM),
  • European Mechanics Society (EUROMECH),
  • Słowackie Towarzystwo Mechaniki przy Słowackiej Akademii Nauk,
  • Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

  Współpraca międzynarodowa:
  • Institut für Bauklimatik TU Dresden,
  • Katedra Mechaniki Budowli STU Bratislava,
  • Katedra Termomechaniki Budowli TU Brno,
  • Katedra Mechaniki Budowli TU Żilina,
  • Katedra Modelowania Matematycznego Uniwersytetu we Lwowie.

  Oferta prac naukowo-badawczych na rzecz przemysłu:
  • diagnostyka cieplno-wilgotnościowa przegród budowlanych,
  • ocena zniszczeń i trwałości materiałów oraz konstrukcji budowlanych,
  • badania cech mechanicznych i fizycznych materiałów budowlanych.