Katedra Architektury i Urbanistyki

ul. Katowicka 48
45-061 Opole
Tel: +48 77 449 8602
e-mail: kaiu@po.opole.pl

  Kierownik Katedry

  Pracownicy

  Specjalista ds. naukowo-technicznych

  Sekretariat Katedry  Problematyka zainteresowań naukowych pracowników Katedry:
  • analiza funkcjonalno–przestrzenna obiektów użyteczności publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem architektury sakralnej
  • badania w zakresie architektury mieszkaniowej
  • innowacyjne metody analizy, modelowania i projektowania środowiska architektonicznego
  • konserwacja zabytków i zarządzanie dziedzictwem kulturowym
  • przekształcenia struktur miejskich i przestrzeni publicznej
  • analiza przestrzenna i planowanie rozwoju krajobrazów transgranicznych, usługi ekosystemowe, GIS
  • zagadnienia z zakresu sztuk pięknych: rysunku i malarstwa

  Członkostwo pracowników Katedry w stowarzyszeniach, jednostkach samorządu zawodowego oraz organizacjach naukowych: