Grant Dziekana


Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej Prof. dr hab. inż. Zbigniew ZEMBATY ogłasza program skierowany dla młodych pracowników i/lub doktorantów studiujących na studiach III stopnia Wydziału Budownictwa i Architektury, na pojedyncze działanie naukowe „Grant Dziekana”.

Termin składania wniosków upływa 6 lutego 2018 r. Dokumentację proszę złożyć w sekretariacie Dziekana. Kwota przeznaczona na dofinansowanie działalności naukowo-badawczej młodych naukowców w tym roku wynosi 20 000 PLN.

Pliki do pobrania:
Grant Dziekana WBiA
Wniosek o finansowanie grantu Dziekana WBiA