Rok 2009


2009-10-01
Wykład inauguracyjny na kierunku architektura i urbanistyka

2009-07-09
Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Górażdże Cement SA a Politechniką Opolską

2009-03-05
Otwarcie Laboratorium Konstrukcji Budowlanych

2009-01-21
Uroczystość rozdania dyplomów