Rok 2007


2007-12-07
Otrzymanie certyfikatu dla Laboratorium Materiałów Budowlanych oraz spotkanie z zarządem Cementowni Odra

2007-09-17
Polsko - Czeska Szkoła Letnia 'Trwałość materiałów
i konstrukcji budowlanych', Jarnołtówek

2007-02-07
Uroczystość rozdania dyplomów