Rok 2006


2006-11-08
Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Budownictwa, "40 lat wydziału"

2006-02-28
Uroczystość rozdania dyplomów