Rok 2020


2020-05-28
Monitorowanie stanu technicznego belek żelbetowych, WBiA, Laboratorium Konstrukcji Budowlanych

2020-04-23
Wystąpienie kandydata ubiegającego się o funkcję dziekana w kadencji 2020-2024 - prof. Zbigniewa Zembatego