Zaplanowane seminaria na Wydziale Budownictwa i Architektury


Data: 2019-01-16, godzina: 10:00, sala: KS-2, seminarium wydziałowe

Zastosowanie modeli wirowych w analizie oddziaływań silnego wiatru typu tornado. Badania polowe i teoretyczne

dr inż. Maciej Dutkiewicz (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)

Seminarium Wydziałowe, 16.01.2018 r., 10:00

  poniedziałek, 2019-01-07 15:47:20


UPRZEJMIE ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
na seminarium pt.:

Zastosowanie modeli wirowych w analizie oddziaływań silnego wiatru typu tornado. Badania polowe i teoretyczne

Autor: dr inż. Maciej Dutkiewicz (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Data: 16.01.2019 r. (środa), godz. 10:00
Miejsce Seminarium: KS-2

Prodziekan ds. nauki
Dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO

Przewodniczący Komisji Nauki PZITB
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał


Spotkanie świąteczne!

  piątek, 2018-12-14 09:54:04Zaproszenie na wystawę poplenerową - Chełmno 2018

  poniedziałek, 2018-12-10 11:58:55Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dr inż. Krzysztofa Drożdżola

  czwartek, 2018-12-06 10:27:08


Corocznie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego honoruje najlepszych naukowców nagrodami w kategoriach za wybitne osiągnięcia: naukowe, naukowo-techniczne, indywidualne i zbiorowe osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne, a także za całokształt dorobku. Tegoroczna Gala, odbyła się 3 grudnia 2018 roku w budynku Starej Pomarańczarni w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Wśród laureatów znalazł się dr inż. Krzysztof Drożdżol z Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej. Dr inż. Krzysztof Drożdżol uhonorowany został nagrodą Ministra za osiągnięcia naukowe – II stopnia. Podstawowym nagrodzonym osiągnięciem dra inż. Krzysztofa Drożdżola są badania opisane w rozprawie doktorskiej pt. „Analiza parametrów technologiczno-użytkowych w wielowarstwowych cienkościennych kominach stalowych”. Praca realizowana była pod opieką dr hab. inż. Wojciecha Anigacza prof. PO i dr hab. inż. Damiana Bębna, prof. PO. Warto zaznaczyć, że laureat nagrody po obronie pracy doktorskiej wciąż kontynuuje realizację badań konstrukcji kominów. Badania realizowane są pod kątem poprawy bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, obecnie pełni funkcję kierownika B+R w ramach grantu NCBiR pt. „Badania nad opracowaniem systemu kominowego z odzyskiem ciepła w obudowie perlito-betonowej dedykowanego do urządzeń grzewczych na paliwa stałe”.* Autor zdjęć: Pan Przemysław Blechman

Dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO