2021-03-24
Kształcenie w wymiarze 3D [Kurier Opolski]

2021-03-24
Obrony, Obrony!

2021-03-15
Najnowsze e-wydanie magazynu "Architektura & Biznes" 3/2021 do pobrania bezpłatnie

2021-03-15
Konkurs o nagrodę im. prof. dr hab. inż. Oswalda Matei za wy­róż­nia­ją­ce się prace dy­plo­mo­we

2021-03-09
Zmarł Prof. dr hab. inż. Paweł Śniady

2021-03-09
10.03.2021 r. | Sekularyzacja w Europie. Adaptacje zabytkowych obiektów sakralnych do nowych funkcji – problematyka zagadnienia, literatura

2021-03-04
10.03.2021 r. | Ewaluacja jakości działalności naukowej 2017 - 2021. Kryterium III: Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gos

2021-02-23
Obrony prac dyplomowych na kierunku Architektura!

2021-02-11
Kolejne obrony na Wydziale za nami :)

2021-02-11
Obowiązkowe zapisy na lektoraty z języków obcych - Etap II – wybór grup zajęciowych

2021-02-10
Politechnika będzie testować nowe rozwiązania firmy Dudek Group

2021-02-10
Politechnika Opolska pomoże w rozwiązaniu problemu smogu w Ustroniu

2021-02-04
Jedyny takiej klasy sprzęt w Polsce jest na WBiA

2021-02-04
Jubileusz profesora Tadeusza Chmielewskiego

2021-02-04
Konkurs o nagrodę im. prof. dr hab. inż. Oswalda Matei za rok 2019

2021-01-27
IV Edycja Legii Akademickiej

2021-01-13
Wyróżnienie dla naszego studenta na VI Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych

2021-01-11
2021.01.11, 09:15 | Zastosowanie metod analizy wielokryterialnej (MCDA) w zagadnieniach budowlanych. Przegląd wybranych pozycji literaturowych

2020-12-23
Życzenia Świąteczne!

2020-12-19
Konkurs dla Młodych Inżynierów