Wydział Budownictwa i Architektury - Politechnika Opolska 

Studia podyplomowe (niestacjonarne)
Budownictwo w energetyce (2 semestry)