Studia doktoranckie: Rekrutacja


Warunki i tryb rekrutacji na studia III stopnia (doktoranckie)
w Politechnice Opolskiej w roku akademickim 2017/2018


[ ]
Nowy program studiów doktoranckich
[ ]
Warunki i tryb rekrutacji na studiach doktoranckich
[ , ]
Sprawozdanie doktoranta
Dodatkowe dokumenty:
[ , ]
Podanie do JM Rektora o przyjęcie na I rok studiów doktoranckich
[ , ]
Oświadczenie osoby (profesora lub dr hab.) o gotowości podjęcia się funkcji opiekuna naukowego kandydata
[ , ]
Oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (instytutu, katedry) o zapewnieniu doktorantowi pensum obowiązkowych zajęć dydaktycznych
[ , ]
Kwestionariusz osobowy kandydata
[ , ]
Podanie do JM Rektora o stypendium doktoranckie
[ , ]
Podanie do JM Rektora o zakwaterowanie w miasteczku akademickim - dotyczy kandydatów spoza Opola (podanie składane jest za pośrednictwem Dziekana Wydziału)

Termin składania dokumentów: od 3 lipca 2017 r. do 22 września 2017 r.
Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 26 września 2017 r.
Termin rozpoczęcia studiów: 1 października 2017 r.


Dokumenty przyjmuje się w:
Pokój K-8c
ul. Katowicka 48
45-061 Opole
Tel: +48 77 449 8554