Seminaria naukowe adiunktów/doktorów


Seminaria wydziałowe Seminara naukowe adiunktów/doktorów
Seminaria katedralne (KFM) Seminaria katedralne (KBIA) Seminaria katedralne (KMKBII)


Uprzejmie zapraszamy na seminaria adiunktów/doktorów
które odbywają się w każdą środę o godz. 09:15
w sali nr K-110 na Wydziale Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48

Prowadzący:
Dr hab. inż. Damian BĘBEN, prof. PO
Cel Seminarium:
  • Przedstawianie przez adiunktów/doktorów stanu badań w świecie w obszarze planowanej rozprawy habilitacyjnej.
  • Aktywizacja pracy naukowej osób które osiągnęły stopień naukowy doktora.
  • Promowanie publikowania wyników badań w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu światowym.
  • Referujący wypełniają specjalny formularz aktywności naukowej ().Rok 2018


2018-01-17
Możliwości wykazywania osiągnięć projektowych i artystycznych przez architektów w świetle Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dr inż. arch. Marcin GAŁKOWSKI

2018-01-10
Wpływ metody, prędkości i czasu mieszania na właściwości świeżych i stwardniałych betonów z proszków reaktywnych
dr inż. Aneta MATUSZEK-CHMUROWSKA

2018-01-03
Wpływ metody, prędkości i czasu mieszania na właściwości świeżych i stwardniałych betonów z proszków reaktywnych
dr inż. Aneta MATUSZEK-CHMUROWSKA