Seminaria Katedralne (KFM)


Seminaria wydziałowe Seminara naukowe adiunktów/doktorów
Seminaria katedralne (KFM) Seminaria katedralne (KBIA) Seminaria katedralne (KMKBII)


Uprzejmie zapraszamy na szkolenia,
które odbywają się w każdy wtorek o godz. 09:30
w sali K-10 na Wydziale Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48Rok 2018


2018-01-23
Spotkanie podsumowujące
Katedra Fizyki Materiałów

2018-01-09
Stan badań w zakresie badań nieniszczących cieplnych właściwości materiałów budowlanych cz.2
dr inż. Andrzej MARYNOWICZ