Informacje dla studentów studiów niestacjonarnychInformacje o płatnościach

Centrum Obsługi Studenta
Centrum Obsługi Studenta
(Terminy, opłaty i wymogi dotyczące egzaminu dyplomowego)
http://cos.po.opole.pl


Terminy zjazdów w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017
Terminy zjazdow 2016-2017


Plany zajęć w semestrze letnim 2016/2017

Plany zajęć
Plany Zajęć
http://www.planyzajec.po.opole.pl/wb/intro2.html