Wydział Budownictwa i Architektury - Politechnika Opolska 


Dot.: studentów przystępujących do obronyZalecenia dotyczące przygotowywania prac dyplomowych

Centrum Obsługi Studenta
(Terminy, opłaty i wymogi dotyczące egzaminu dyplomowego)
http://cos.po.opole.pl