Dot.: studentów przystępujących do obrony



Zalecenia dotyczące przygotowywania prac dyplomowych

Centrum Obsługi Studenta
(Terminy, opłaty i wymogi dotyczące egzaminu dyplomowego)
http://cos.po.opole.pl