Praktyki studenckieOpiekunem praktyk, na kierunku BUDOWNICTWO, w roku 2017/2018 jest:

Opiekunem praktyk, na kierunku ARCHITEKTURA, w roku 2017/2018 jest:

Do pobrania:
Dziennik praktyki studenckiej (dla kierunku Budownictwo)
Dodatkowe informacje do suplementu
Porozumienie WBIA
Regulamin praktyk studenckich
Supplement Additional Information
Ramowy program praktyki WBiA