Zaplanowane seminaria na Wydziale Budownictwa i Architektury


Data: 2017-12-13, godzina: 12:00, sala: K-Aula, seminarium wydziałowe

Ochrona wartości autentyzmu w procesie adaptacji zabytkowych obiektów sakralnych

dr inż. arch. Barbara PIERŚCIONEK

Spotkanie Świąteczno-Noworoczne

  piątek, 2017-12-08 09:36:21

Otwarte seminarium Komisji Inżynierii Budowlanej O/PAN Katowice, 29.11.2017 r., 11:00

  poniedziałek, 2017-11-27 08:58:02


UPRZEJMIE ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
na otwarte seminarium Komisji Inżynierii Budowlanej O/PAN Katowice

Program seminarium

  1. Badania betonów z proszków reaktywnych (RPC)
    Stefania Grzeszczyk, Aneta Matuszek-Chmurowska
  2. Modelowanie pękania otuliny betonowej w żelbecie z uwzględnieniem i pominięciem odkształceń opóźnionych
    Tomasz Krykowski
  3. Obrazowanie degradacji sprężystej w płycie żelbetowej metodą ultradźwiękowej tomografii transmisyjnej z regularyzacją Tichonowa
    Zbigniew Perkowski, Karolina Tatara, Mariusz Czabak


Data: 29.11.2017 r. (środa), godz. 11:00
Miejsce Seminarium: KS-2

Prodziekan ds. nauki
Dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO

Przewodniczący Komisji Inżynierii Budowlanej O/PAN w Katowicach
dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. PO


Termomodernizacja gmachu głównego WBiA

  czwartek, 2017-11-09 15:55:26


SZANOWNI PAŃSTWO

PRACOWNICY ORAZ STUDENCI
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

Uprzejmie informuję iż w związku z planowaną od kilku lat realizacją inwestycji w zakresie przebudowy z termomodernizacją gmachu głównego WBiA oraz podpisaną ostatecznie umową na wykonawstwo tychże prac, prace budowlane rozpoczną się w najbliższy wtorek, tj. 14 listopada 2017 r.

Rozpoczęcie prac budowlano-remontowych wiązać się niestety będzie z szeregiem utrudnień w codziennym funkcjonowaniu Wydziału, w tym w korzystaniu z sal dydaktycznych, pomieszczeń biurowych i innych oraz w korzystaniu z parkingów w obrębie budynku gmachu głównego WBiA.

W związku z powyższym zapraszam wszystkich pracowników na krótkie spotkanie informacyjne (obecność obowiązkowa), które odbędzie się w sali KS-2, w dniu 15 listopada 2017 r. o godz. 11.00 (po seminarium wydziałowym), celem zapoznania się z wstępnymi założeniami dotyczącymi harmonogramu prowadzenia prac remontowych.

Prodziekan ds. współpracy i rozwoju
Dr inż. Arkadiusz Mordak


Seminarium Wydziałowe, 15.11.2017 r., 10:00

  poniedziałek, 2017-11-06 12:25:06


UPRZEJMIE ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
na seminarium dotyczące:

Efektywność stali zbrojeniowej o wysokiej ciągliwości w stanach awaryjnych konstrukcji żelbetowych

Autor: Magdalena Piotrowska, Michał Kostyk (Centrum Promocji Jakości Stali Sp. z o.o, Warszawa)
Data: 15.11.2017 r. (środa), godz. 10:00
Miejsce Seminarium: KS-2

Prodziekan ds. nauki
Dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO

Przewodniczący Komitetu Nauki PZITB
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał