Zaplanowane seminaria na Wydziale Budownictwa i Architektury


Data: 2017-01-25, godzina: 9:15, sala: K-110, seminarium adiunktów / doktorów

Seminarium podsumowujące wykonane prace, w ramach dotacji celowej na prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

dr hab. inż. Damian BĘBEN, prof. PO

Data: 2017-01-24, godzina: 9:30, sala: KS-103, Seminarium katedralne (KFM)

Ocena stanu technicznego i projekt konstrukcji rozbudowy istniejącego przedszkola w Łące Prudnickiej

mgr inż. Marta OCZKOWSKA

Data: 2017-01-24, godzina: 9:30, sala: KS-103, Seminarium katedralne (KFM)

Analiza porównawcza wybranych systemów pozyskiwania niekonwencjonalnych źródeł energii dla budownictwa jednorodzinnego

mgr inż. Karolina JĘGLET

Sprawozdanie NBS młodych

  czwartek, 2017-01-19 13:09:01


W dniu 25.01.2017 r. o godz. 9:15 w sali K-110
odbędzie się seminarium podsumowujące wykonane prace
w ramach dotacji celowej na prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Prodziekan ds. nauki
Dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO


Dodatkowe terminy obron prac dyplomowych

  czwartek, 2017-01-19 11:40:12


UWAGA STUDENCI !!!

Informujemy, że zostały ustalone dodatkowe terminy obron prac dyplomowych tj.:

1.02.2017 r. – tylko dla kierunku Architektura
8.02.2017 r. – kierunek: Budownictwo i Architektura
15.03.2017 r. – kierunek: Budownictwo i Architektura


Seminarium Wydziałowe, 11.01.2017 r., 10:00

  środa, 2017-01-11 12:05:11


UPRZEJMIE ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
na seminarium, na temat:


  1. System ArCADia BIM - moduł architektoniczny i moduły instalacyjne (ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE, ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE, ArCADia-INSTALACJE GAZOWE, ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE, ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE) omówione na przykładzie modułu ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE. Prelegent – Katarzyna Rusek
  2. Programy dla konstruktorów - R3D3-Rama 3D, Konstruktor, I.T.I-INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE, EuroZłącza. Prelegent – Krzysztof Bartosik


Autor: ArCADiasoft
Data: 11.01.2017 r. (środa), godz. 10:00
Miejsce Seminarium: Ks-2

Prodziekan ds. nauki
Dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO

Przewodniczący Komitetu Nauki PZITB
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał