Uroczyste obchody 50-lecia Wydziału Budownictwa i Architektury

  piątek, 2018-04-06 11:24:17


PROGRAM RAMOWY
OBCHODÓW JUBILEUSZU 50-LECIA
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY


23 kwietnia 2018 (poniedziałek)

Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Budownictwa i Architektury - 11.30 - 14.00
Aula im. Profesora Oswalda Matei, ul. Katowicka 48

 • Powitanie uczestników Jubileuszu
 • Wystąpienie JM Rektora Politechniki Opolskiej
 • Wystąpienie Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury
 • Historia Katedr Wydziału Budownictwa i Architektury
  • Katedra Mechaniki Budowli
  • Katedra Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich
  • Katedra Dróg i Mostów
  • Katedra Architektury i Urbanistyki
  • Katedra Geotechniki i Geodezji
  • Katedra Fizyki Materiałów
  • Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych
  • Katedra Budownictwa i Procesów Budowlanych
 • Wystąpienia okolicznościowe Gości
 • Otwarcie stałej wystawy poświęconej pamięci prof. Oswalda Matei
 • Poczęstunek dla uczestników Jubileuszu


Seminarium Wydziałowe, 04.04.2018 r., 10:00

  środa, 2018-03-28 13:11:04


UPRZEJMIE ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
na seminarium dotyczące :

Re-Aktywacja społeczno-ekonomiczno-kulturowa wybranych przestrzeni polsko-czeskiego pogranicza w obrębie obszaru historycznego księstwa nyskiego

Autor: dr inż. arch. Piotr Opałka
Data: 04.04.2018 r. (środa), godz. 10:00
Miejsce Seminarium: KS-2

Prodziekan ds. nauki
Dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO

Przewodniczący Komitetu Nauki PZITB
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał


Życzenia Świąteczne

  wtorek, 2018-03-27 14:31:02Seminarium "Patent na sukces"

  środa, 2018-03-21 14:03:33


Centrum Transferu Technologii ma przyjemność zaprosić pracowników uczelni i współpracujących z Politechniką przedsiębiorców do wzięcia udziału w seminarium organizowanym przez Urząd Patentowy RP pt. „Patent na sukces”, dotyczącym szeroko rozumianej problematyki własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów własności przemysłowej oraz możliwości ich ochrony.

Seminarium, które odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. w godz. 9:00-14:00 w sali 43C, w budynku „Łącznik”, przy ul. Mikołajczyka 16 w Opolu ma za zadanie przybliżyć temat ochrony własności intelektualnej, w szczególności możliwości ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych na konkurencyjnych rynkach.

Zaproszeni eksperci w przystępny sposób przedstawią między innymi zagadnienia dotyczące zarządzania dobrami niematerialnymi w uczelni i przedsiębiorstwach oraz możliwości uzyskania wspólnych praw do rozwiązań powstających w ramach współpracy uczelni z przedsiębiorstwami.

Seminarium adresowane jest w szczególności do przedstawicieli świata nauki, przedsiębiorców, przedstawicieli otoczenia biznesu oraz pełnomocników przed Urzędem Patentowym.

Ogromnym atutem tego wydarzenia jest wspólne uczestnictwo różnorodnych środowisk zawodowych, a zwłaszcza przedstawicieli uczelni oraz przedsiębiorców, bez udziału których efektywna komercjalizacja własności intelektualnej nie jest możliwa. Uczestnicy uzyskają unikalną i praktyczną wiedzę także w zakresie prowadzenia poszukiwań w światowym stanie techniki oraz budowania strategii ochrony, jak i wskazówki dotyczące procedur ochronnych – krajowej, regionalnej i międzynarodowej, w tym możliwość skorzystania z uproszczonej ścieżki w ramach programu Patent Prosecution Highway (PPH) i postępowania przed Wyszehradzkim Instytutem Patentowym (WIP).

Wiedza na temat powyższych zagadnień, zwłaszcza w zakresie ostatnich zmian prawnych w systemie własności przemysłowej, nie jest powszechnie dostępna i nie została także ujęta w dotychczas wydanych opracowaniach dotyczących ochrony dóbr niematerialnych. Organizowane seminarium będzie zatem okazją do uzyskania najnowszej wiedzy, jak i do konsultacji z ekspertami prowadzącymi poszczególne bloki tematyczne, a także umożliwi wymianę doświadczeń i zapoznanie się z praktycznymi aspektami omawianej problematyki.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, a o rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły dotyczące seminarium oraz bezpośredni link do rejestracji: https://www.uprp.pl/rejestracja/Menu05,900,27,index,pl/

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w seminarium.

Program seminarium