Zaplanowane seminaria na Wydziale Budownictwa i Architektury


Data: 2017-03-01, godzina: 10:00, sala: KS-2, seminarium wydziałowe

Wykorzystanie szumu sejsmicznego do wyznaczania częstotliwości rezonansowych budynku wielokondygnacyjnego oraz jego podłoża na przykładzie siedziby WNoZ UŚ

prof. dr hab. inż. Wacław M. Zuberek, mgr Barbara Bieta, dr Maciej J. Mendecki (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi w Sosnowcu)

Seminarium NBS (za rok 2016

  sobota, 2017-02-25 11:37:01


UPRZEJMIE ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW I DOKTORANTÓW
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

na seminarium podsumowujące realizację zadań badawczych wykonywanych w ramach działalności statutowej - utrzymanie potencjału badawczego – NBS za rok 2016.


Data: 08.03.2017r. (środa), godz. 11:00
Miejsce Seminarium: K-Aula, im. prof. Oswalda Matei

Prodziekan ds. nauki
Dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO


Seminarium Wydziałowe, 01.03.2017 r., 10:00

  poniedziałek, 2017-02-20 21:16:35


UPRZEJMIE ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
na seminarium, na temat:

Wykorzystanie szumu sejsmicznego do wyznaczania częstotliwości rezonansowych budynku wielokondygnacyjnego oraz jego podłoża na przykładzie siedziby WNoZ UŚ

Autorzy: prof. dr hab. inż. Wacław M. Zuberek, mgr Barbara Bieta, dr Maciej J. Mendecki (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi w Sosnowcu)
Data: 01.03.2017r. (środa), godz. 10:00
Miejsce Seminarium: Ks-2

Prodziekan ds. nauki
Dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO

Przewodniczący Komitetu Nauki PZITB
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał


Program Lider

  piątek, 2017-01-27 15:00:46


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs w programie LIDER, skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych. Kwota alokacji w konkursie to 40 mln.

Termin naboru wniosków: 16.01.2017 r. – 17.03.2017 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie NCBiR. (http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-viii-edycja)