Zaplanowane seminaria na Wydziale Budownictwa i Architektury


Data: 2017-05-24, godzina: 10:00, sala: KS-2, seminarium wydziałowe

Characterization and study of pyridinium emulsifiers for asphalt mixtures

Juan José Galán-Díaz (UNIVERSIDAD DE A CORUÑA)

XI Środowiskowe Warsztaty Doktorantów PO - Komunikat 2/2017

  wtorek, 2017-05-23 14:42:01


W załączeniu zamieszczono pełny program XI Środowiskowych Warsztatów Doktorantów Politechniki Opolskiej, organizowanych pod patronatem JM Rektora prof. dra hab. inż. Marka Tukiendorfa, które odbędą się w dniach 24 – 26 maja 2017 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Hotele Gorzelanny” w Pokrzywnej ( http://www.gorzelanny.pl)

Uwagi:

  • Czas wygłaszania referatów związanych z wszczęciem (w) lub zamknięciem (z) przewodu doktorskiego nie może przekroczyć 20 minut (30 minut z dyskusją). W obradach obowiązkowo powinien uczestniczyć opiekun/ promotor doktoranta.
  • Czas wygłaszania referatów nie związanych z wszczęciem/zamknięciem przewodu doktorskiego nie może przekroczyć 10 minut.
  • Sesje plakatowe będą poprzedzone krótkimi (max. 3 minuty) prezentacjami multimedialnymi. Wymiary plakatu nie powinny przekroczyć formatu A1.
  • Prezentacje multimedialne należy przygotować w programie PowerPoint oraz zainstalować na komputerze przed rozpoczęciem sesji.
Program Warsztatów Doktoranckich 2017

Bliższych informacji udzielają:

Seminarium Wydziałowe, 24.05.2017 r., 10:00

  wtorek, 2017-05-23 10:08:09


UPRZEJMIE ZAPRASZAM PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
na seminarium, na temat:

Characterization and study of pyridinium emulsifiers for asphalt mixtures

Autorzy: Juan José Galán-Díaz UNIVERSIDAD DE A CORUÑA
Data: 24.05.2017 r. (środa), godz. 10:00
Miejsce Seminarium: Ks-2

Prodziekan ds. nauki
Dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO

Przewodniczący Komitetu Nauki PZITB
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał


Erasmus+ bliżej Ciebie – konferencja EPiC 2017

  czwartek, 2017-05-11 15:41:35


W dniach 15-18 maja na Politechnice Opolskiej odbędzie się dziesiąta edycja Erasmus Partnership Conference – EPiC 2017, której organizatorem jest Dział Współpracy Międzynarodowej. EPiC 2017 oraz European Robot Challenge (ERC 2017) organizowane są w ramach International Academic Week 2017.

W ramach EPiC naszą uczelnię odwiedzi przedstawiciele uczelni z różnych stron świata, a główna tematyka spotkań dotyczyć będzie rozwoju szeroko pojętej współpracy w ramach programu Erasmus+.

15 i 17 maja przedstawione zostaną prezentacje kilkunastu uczelni zagranicznych oraz spotkania z gośćmy zagranicznymi, na które serdecznie zapraszamy naszych studentów i pracowników!

Terminy prezentacji:

  • 15.05 (poniedziałek), godz. 11:00 - CeNaBiz (Aula), ul. Waryńskiego 4 ,
  • 17.05 (środa), godz. 11:00 - Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii (Aula P9a-2), ul. Prószkowska 76
Dodatkowo wykładowcy zagraniczni poprowadzą cykl wykładów tematycznych dla studentów PO.

Oficialny program EPiC 2017.

Więcej informacji: kliknij


Seminarium Wydziałowe, 17.05.2017 r., 10:00

  środa, 2017-05-10 12:22:02


UPRZEJMIE ZAPRASZAM PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
na seminarium, na temat:

The low-entropy city: a thermodynamic approach to reconnect urban systems with nature

Autorzy: Dr. Raffaele Pelorosso PhD DAFNE - Department of Agricultural and Forestry Sciences University of Tuscia
Data: 17.05.2017 r. (środa), godz. 10:00
Miejsce Seminarium: Ks-2

Prodziekan ds. nauki
Dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO

Przewodniczący Komitetu Nauki PZITB
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał