Darmowy kurs języka chińskiego!

  środa, 2017-09-20 10:05:03

Bieg Erasmusa

  piątek, 2017-09-08 11:45:08


Bieg Erasmusa

W ramach obchodów 30-lecia programu Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji organizuje imprezę sportową - Bieg Erasmusa, który odbędzie się 30 września w Warszawie. Do biegowego pojedynku staną 6-osobowe sztafety, które pokonają łączny dystans 30 km. Bieg ma charakter charytatywny, drużyny dokonują opłaty startowej na rzecz Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty, a dokładnie: realizacji projektu WalkCamp skierowanego do osób po amputacjach.

Wszystkie niezbędne informacje i formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronie internetowej: http://erasmusplus.org.pl/bieg/

Zachęcamy wszystkich studentów i pracowników Politechniki Opolskiej do wzięcia udziału!


Berlińskie stypendium wśród map

  piątek, 2017-09-08 10:42:01


dr inż. arch. Monika Adamska

Dr inż. arch. Monika Ewa Adamska, jako stypendystka Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kultury (Stiftung Preußischer Kulturbesitz), w lipcu 2017 r. realizowała w Berlinie projekt badawczy „Tracing the past intra (et extra) muros. Spatial transformations of medieval old towns in the Silesia region from the Frederician period to WWII” w oparciu o zbiory Departamentu Map Biblioteki Państwowej w Berlinie (Staatsbibliothek zu Berlin). Projekt dotyczył przekształceń średniowiecznych miast Śląska na przestrzeni ok. 200 lat, od poł. XVIII w. do końca II wojny światowej z podziałem na cztery przedziały czasowe. Przedmiotem analiz były przede wszystkim miasta obecnego województwa opolskiego (m.in. Brzeg, Głubczyce, Koźle, Namysłów, Nysa, Opole, Paczków, Prudnik), a także z województw: dolnośląskiego i śląskiego.

Więcej informacji: Wiadomości Uczelniane Politechniki Opolskiej